Badanie kierowców – jak się do niego przygotować?

badanie kierowców

Badanie kierowców zawiera szereg testów, które mają za zadanie ocenę aktualnej sprawności w zakresie uwagi, pamięci, percepcji, czasu reakcji, koordynacji ręki, a także komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Obszary te będą stanowić część kryteriów, jakie spełniać musi zawodowy kierowca. Istnieje kilka możliwości na przygotowanie się do tego szczególnego dnia. Dowiedz się o nich czytając ten artykuł!

Testy psychotechniczne

Podstawą podczas badania jest zrozumienie pytań, jakimi kierować się będzie psycholog. Ważną kwestią jest przejrzystość, dlatego jeśli nie zrozumiesz pytania lub go nie dosłyszysz, nie obawiaj się ponownie spytać. Kwestionariusz pisemny lub rozmowa z psychologiem mają za zadanie sprawdzenie emocji, zdolności analizowania oraz empatii badanego. Warto więc kierować się intuicją podczas zaznaczania odpowiedzi. Pamiętaj, że na ogół pierwsza myśl wydaje się najlepsza, więc nie zastanawiaj się zbyt długo nad odpowiedziami.

Średnim czasem badania dla sprawdzanego kierowcy jest jedna godzina. Czas ten zależy jednak od tempa wykonywania poleceń przez badanego. Zły wynik nie oznacza zakończenia badania, a stanowi podstawę do powtórzenia pojedynczego zadania. Jeśli któreś zadanie zacznie sprawiać trudność, można pominąć je na danym etapie i wrócić do niego w późniejszym czasie. Omówienie wyników oraz otrzymanie odpowiedniego orzeczenia to kwestie poruszone na zakończenie spotkania z psychologiem.

W sieci dostępne są przykładowe testy psychometryczne, zbliżone do oryginałów egzaminacyjnych. Testy czujności, testy pamięci, a także przygotowywanie odpowiedzi na pytania z wywiadu pomogą poprawić wyniki w ciągu „sądnego” dnia.

Jedz i pij zdrowo w ciągu 4 tygodni poprzedzających dzień oceny

NIE ignoruj ​​skuteczności tej wskazówki! Jeśli obecnie pijesz alkohol i lubujesz się w niezdrowej żywności, prawdopodobnie nie osiągniesz swojego najwyższego poziomu zdrowotnego. Gwarantem jest fakt, że jeśli zrezygnujesz z alkoholu podczas przygotowań do testu, w połączeniu ze zdrową dietą, Twoje wyniki ulegną poprawie. Powodem tego jest fakt,  że jasność i ostrość pomogą radykalnie poprawić wyniki testów psychometrycznych. Jeśli usuniesz alkohol i śmieciowe jedzenie, przejrzystość i ostrość diametralnie wzrosną.

Posty powiązane

Podziel się opinią