Metody badań ultradźwiękowych

badania ultradźwiękowe

Jedną z najbardziej znanych, a zarazem jedną z najważniejszych metod badań nieniszczących są badania ultradźwiękowe. Opierają się one na zjawisku rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w ciałach stałych. Badania te dzieli wykonuje się trzema metodami: przenikania, echa i rezonansową.

Metoda przenikania

Inaczej nazywana metodą cienia. Kiedy możliwy staje się dwustronny dostęp do danej konstrukcji, to metoda ta służy wtedy do wykrywania nieciągłości położonych blisko powierzchni badanych. Na urządzeniu badawczym obserwuje się sygnał, który jest impulsem fali, jaka przechodzi przez obiekt – a zarejestrowany jest przez głowicę odbiorczą. Kiedy na drodze ultradźwiękowej fali pojawia się nieciągłość, to wtedy odebrany impuls dobiega do głowicy nieco później niż normalnie (w sytuacji bez defektów), ma też mniejszą amplitudę. Trzeba jednak zaznaczyć, że to położenie wady względem głowic ma wpływ na osłabienie energii. Kiedy nieciągłość znajduje się blisko głowicy, to wtedy nastąpi większy spadek energii fali. Wadą metody przenikania jest to, że pozwala ona określanie głębokości zalegania defektu. Stąd też obecnie używa się jej najrzadziej.

Metoda echa

Ta metoda badań ultradźwiękowych wymaga tylko jednostronnego dostępu do badanego obiektu. Kiedy nie posiada on defektów, to na ekranie defektoskopu widzi się echo, które pochodzi od fal odbitych od dna obiektu. Natomiast kiedy wewnątrz obiektu występuje nieciągłość strukturalna, to na ekranie defektoskopu zobaczy się dodatkowo echo, które wynika z odbicia się ultradźwięków od nieciągłości. Metoda echa pozwala na wnioskowanie o głębokości i wielkości defektu oraz o rodzaju wady.

Metoda rezonansu

Opiera się ona na zjawisku odbicia fal ultradźwiękowych od nieciągłości. Tutaj na urządzaniu odbicie od wady obserwuje się w postaci nałożenia się na siebie fal padających i odbitych. Metodę tą wykorzystuje się w badaniach strukturalnych, do wykrywania niejednorodności makroskopowych, których wymiary są większe (albo porównywalne) do długości fali.

Posty powiązane

Podziel się opinią