Na czym polega terapia psychoanalityczna?

terapia psychoanalityczna wrocław

Psychoterapia psychoanalityczna wywodzi się z psychoanalizy, której prekursorem był Zygmunt Freud. W myśl psychoanalizy człowiekiem, jego działaniem, emocjami kierują nieświadome motywy. Sposób doświadczania rzeczywistości, postawy, specyfika relacji, które tworzymy, jest nacechowana wzorcami z dzieciństwa. Te z kolei tworzą się w procesie relacji z naszymi rodzicami i innymi ważnymi postaciami z naszego życia. Są wypadkową tego, jak ich doświadczaliśmy i jakie były w rzeczywistości. Terapia psychoanalityczna ma pomóc uzyskać wgląd w nieświadomy charakter naszego funkcjonowania. Taka świadomość pozwala lepiej i w bardziej konstruktywny sposób kierować swoim życiem i nie powtarzać wciąż tych samych scenariuszy, które ograniczają nasz rozwój i często pozostawiają nas w błędnym kole niekorzystnych nawyków i reakcji.

Na czym polega terapia psychoanalityczna?

Psychoterapia psychoanalityczna opiera się na dość intensywnym związku pacjenta i terapeuty. Terapeuta jest niedyrektywny – Jego aktywność polega głównie na nazywaniu, komentowaniu i interpretowaniu tego, co mówi pacjent. Ważnym materiałem jest również sama relacja, która się tworzy pomiędzy pacjentem i terapeutą, jej specyfika. To wszystko wymaga zrozumienia i przetworzenia przez terapeutę tak, żeby stało się czymś użytecznym dla pacjenta w jego procesie zdrowienia.

Spotkania odbywają się 2-3 razy w tygodniu. Pacjent siedzi naprzeciw terapeuty lub leży na kozetce, a sama terapia trwa kilka lat. Z założenia jest to głęboki, angażujący proces, związany z reorganizacją osobowości bądź jej rozwojem.

Dla kogo?

Leczeniem w ramach terapii psychoanalitycznej możemy objąć całe spektrum problemów natury psychicznej – od lekkich, jak ograniczenia związane z zaniżonym poczuciem własnej wartości, blokadami w obrębie możliwości realizowania siebie w sposób twórczy i satysfakcjonujący, po bardzo poważne jak zaburzenia psychotyczne. Psychoterapią psychoanalityczną najczęściej leczy się nerwice, zaburzenia lękowe, depresje i inne zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości czy zaburzenia psychosomatyczne.

W zależności od rozpoznania i różnych uwarunkowań pacjenta, terapeuta proponuje optymalną dla danej osoby i problemu częstotliwość spotkań.

Posty powiązane

Podziel się opinią