Outsourcing IOD

outsourcing iod

IOD – czyli Inspektor Danych Osobowych to w ostatnich miesiącach niezwykle ciekawy temat. Przyjrzymy się zatem tej sprawie szerzej oraz sprawdzimy dlaczego tyle się o tym mówi.

Nowe obowiązki pracodawców

Od 25 maja 2018 roku każdy pracodawca ma obowiązek zabezpieczenia danych pracowników oraz klientów przez zastosowanie właściwych środków natury organizacyjnej oraz technicznej. Celem takich działań jest dostosowanie się do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednym z głównych obowiązków jest wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych w danym miejscu pracy.

Pozycja Inspektora Ochrony Danych

Przepisy związane z RODO wzmacniają pozycję IOD w firmie. Dziś w wielu przypadkach wyznaczenie takiego inspektora jest obowiązkiem. Wcześniej było to jedynie uprawnienie administratora danych. Obowiązek taki powstaje gdy przetwarzania danych dokonuje organ publiczny, działalność wymaga stałego monitoringu osób lub danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. W innych przypadkach wyznaczenie IOD będzie miało charakter subsydiarny.

Outsourcing IOD

Pełnienie IOD może odbywać się także na zasadach oustourcingu. Istnieją wykwalifikowane podmioty, które pomagają firmą w sprawnym uporaniu się z RODO. Osoba taka przejmuje pełną odpowiedzialność za dane przetwarzane w danej firmie.

Posty powiązane

Podziel się opinią